Menu Toggler

Transpersonālās pieejas pamatā:

  • pētījumi par apziņu un garīgo spēju potenciālu
  • senās un mūsdienu pasaules kultūras tradīciju un rituālu modifikācijas
  • izmainītu apziņas stāvokļu izmantošana
  • kreativitāte un holistiska pieeja

PTPII "TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS" (Tii) ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. Tii pamatmērķis ir izveidot un realizēt starptautiskiem standartiem atbilstošas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, kā arī piedāvāt kursus, seminārus un nodarbību ciklus transpersonālajā psiholoģijā un ar to saistītās apakšnozarēs.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības nr. 3360802072

Izglītības iestādes Tii dibinātājs ir biedrība “Transpersonālās izglītības institūts”. Biedrības reģistrācijas nr. 40008213880

Tii VĪZIJA
pilnveidotas un atraktīvas profesionālās izglītības programmas, plaša starptautiska sadarbība un atpazīstamība. Izglītojamie, kas mācās ar prieku un aizrautību, izcili profesionāli pedagogi, kas no sirds nodod izglītojamajiem savas zināšanas un pieredzi. Radošums, droša vide, mūsdienīga profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde Latvijā.

Tii MISIJA
piedāvāt kvalitatīvu, mūsdienīgu, daudzveidīgu un konkurēt spējīgu izglītību transpersonālajā psiholoģijā un ar to saistītās nozarēs Latvijā.

Tii galvenās darbības sfēras:

  • 4 gadu profesionālās pilnveides izglītības mācību programma „Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”;
  • Kursu, semināru, nodarbību ciklu rīkošana;
  • Sadarbība ar transpersonālās kustības organizācijām un izglītības iestādēm visā pasaulē;
  • Dalība Latvijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijā LTPPA www.transpersonal.lv;
  • Dalība Eiropas Transpersonālajā asociācijā EUROTAS www.eurotas.org;

Dokumenti:

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Sadarbības partneri:

Atbalsta partneri:

Kontaktinformācija:

Ingrida Indāne
Biedrības dibinātāja, Tii direktore
29528591
Ineta Kona
Biedrības dibinātāja, Tii pedagoģe
29996711
Liene Vēsmiņa
Biedrības dibinātāja, Biedrības valdes priekšsēdētāja, Tii pedagoģe
29184719