Menu Toggler

Transpersonālās izglītības institūrs

Kontaktinformācija:

Ingrida Indāne
TII direktore
29528591
Ineta Kona
TII direktores vietniece
29996711
Liene Vēsmiņa
biedrības "Transpersonālās izglītības institūts" valdes priekšsēdētāja
29184719

Transpersonālās pieejas pamatā:

  • pētījumi par apziņu un garīgo spēju potenciālu
  • senās un mūsdienu pasaules kultūras tradīciju un rituālu modifikācijas
  • izmainītu apziņas stāvokļu izmantošana
  • kreativitāte un holistiska pieeja

TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS (TII) ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. TII pamatmērķis ir izveidot un realizēt starptautiskiem standartiem atbilstošas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, kā arī piedāvāt kursus, seminārus un nodarbību ciklus transpersonālajā psiholoģijā un ar to saistītās apakšnozarēs. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības nr. 3360802072

Biedrība “Transpersonālās izglītības institūts” ir nevalstiska organizācija, izglītības iestādes TII dibinātājs.

Biedrības reģistrācijas nr. 40008213880

Mūsu galvenās darbības sfēras:

  • 4 gadu profesionālās pilnveides mācību programma „Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana” ( Transpersonal psychology and counseling );
  • Kursu, semināru, nodarbību ciklu rīkošana;
  • Sadarbība ar transpersonālās kustības partnerorganizācijām un izglītības iestādēm ārvalstīs;
  • Dalība Latvijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijā LTPPA www.transpersonal.lv;
  • Dalība Eiropas Transpersonālajā asociācijā EUROTAS www.eurotas.org;
  • Transpersonālās izglītības un pieredzes retrītu un ceļojumu organizēšana kopā ar sadarbības partneriem.

Pašnovērtējuma ziņojums 2016

Sadarbības partneri: