Menu Toggler
 Māra Vidnere

Māra Vidnere

Kā mācību spēks strādā Latvijas Universitātē 30 gadus. 1984.gadā Maskavas Pārvaldes institūtā aizstāvēta doktora disertācija finansēs, pēc tam vairāk nekā 10 gadus strādājusi LU Ekonomikas fakultātē. Sākoties atmodas laikam, nolēma turpināt mācības un specializēties psiholoģijas zinātnē. 1996.gadā aizstāvēta doktora disertācija psiholoģijā. 1997.gadā aizstāvēta Habilitētā doktora disertācija psiholoģijā. No 1999.gada vadīja LU PPI maģistratūru sociālajā psiholoģijā. LU PPI strādāja par profesori līdz institūta reorganizācijai un pievienošanai LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātei. No 2005. gada strādā Daugavpils Universitātē kā Psiholoģijas promocijas padomes loceklis un profesore Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskolā.

Uzrakstījusi vairāk nekā 300 zinātnisku, zinātniski populāru rakstu un mācību metodisko materiālu, kā arī vairāk nekā 16 zinātnisku grāmatu. Pamatintereses zinātnē  ir saistītas ar radošas un garīgās personības attīstību.