Menu Toggler
 Vitor Rodrigues

Vitor Rodrigues

Lisabonas Universitātes psiholoģijas doktors, kopš 1985. gada psihoterapeits, darbā pielieto Transpersonālās psiholoģijas pieeju, kas sevī ietver tādas metodes kā Regresijas terapiju, hipnozes/relaksācijas tehnikas, elpošanas tehnikas, meditācijas, vizualizācijas, kā arī citas. Lisabonas universitātē un Evoras Māsu skolā 14 gadus pasniedzis izglītības psiholoģiju, Algarves Universitātes Sociālo zinību fakultātē - attīstības psiholoģiju. Eiropas Transpersonālas Psiholoģijas Asociācijas (EUROTAS) prezidents no 2005. līdz 2009. gadam un Brazīlijas Transpersonālās asociācijas prezidents no 2002. līdz 2008. gadam. Uzrakstījis 10 grāmatas un daudz zinātnisku rakstu. Bieži vada darba grupas un seminārus Portugālē un citās valstīs par Transpersonālās psiholoģijas, Regresijas terapijas, meditācijas un relaksācijas, parapsiholoģijas, stresa un emociju vadīšanu. Īpaši tuva ir „pēcnāves dzīves” tēma – par to interesējas jau 35 gadus.