Menu Toggler
 Rita Garnaka

Rita Garnaka

BA Tradicionālās kultūras un latviešu folkloras apakšprogrammā, MA veselības aprūpē, un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā. Kopš 1999. gada aktīvi pilnveido sevi, apgūstot dažādu tautu un reliģisko kustību tradīcijas, rituālās un garīgās prakses, kā arī to ietekmi uz cilvēka psihi. Kopš 2012. gada vada grupu un individuālās terapijas, personības attīstības grupas. Pētījuma „Drāmas terapija Parkinsona slimības pacientiem trauksmes simptomu mazināšanai” autore – 2012. gads. Kopš 2009. gada Latvijas Folkloras biedrības un Biedrības „Līvu (lībiešu) savienības „Līvõd Īd”” Rīgas nodaļas biedre. Latvijas Drāmas terapijas asociācijas dibinātājbiedre – 2012.gads. Kopš 2013. gada Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre.