Menu Toggler
 Kristīne Maka

Kristīne Maka

Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē iegūts profesionālais maģistra grāds psiholoģijā. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Papildus specializācija mārketinga psiholoģijā. 1995.gadā beigusi Skolotāju institūta mūzikas fakultāti.

Psiholoģe, RPIVA lektore, apmācības programmu autore („Atbalsta grupu vadīšana”, „Psihohigiēna”, „Lietišķā pieklājība jeb attīstošais dialogs darbā ar klientu”). Grāmatas „Ceļš pie sevis” autore, 2012.

Sava darba pamatu veido uz attīstošā dialoga bāzes, procesuālās terapijas pieeju un pārvērtējošās konsultēšanas pamatprincipiem.

Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre.