Menu Toggler

BALTU ZĪMES, RAKSTI UN RITUĀLI, TO IZMANTOŠANA TRANSPERSONĀLAJĀ KONSULTĒŠANĀ


Rita Garkalana

Rita Garnaka

BA Tradicionālās kultūras un latviešu folkloras apakšprogrammā, MA veselības aprūpē, un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā. Kopš 1999. gada aktīvi pilnveido sevi, apgūstot dažādu tautu un reliģisko kustību tradīcijas, rituālās un garīgās prakses, kā arī to ietekmi uz cilvēka psihi. Kopš 2012. gada vada grupu un individuālās terapijas, personības attīstības grupas. Pētījuma „Drāmas terapija Parkinsona slimības pacientiem trauksmes simptomu mazināšanai” autore – 2012. gads. Kopš 2009. gada Latvijas Folkloras biedrības un Biedrības „Līvu (lībiešu) savienības „Līvõd Īd”” Rīgas nodaļas biedre. Latvijas Drāmas terapijas asociācijas dibinātājbiedre – 2012.gads. Kopš 2013. gada Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre.


Seminārs paredzēts psihologiem, psihoterapeitiem, psiholoģijas studentiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī visiem interesentiem, kas vēlas sevi pilnveidot.

Seminārs veicina padziļinātu izpratni par Baltu rituālajām tradīcijām, mītisko pasaules skatījumu, kā arī materiālo kultūru kā daļu no sakrālā mantojuma, sniedz apjomīgu ne tikai teorētisko ieskatu minētajā jomā, bet arī praktisku pieredzi, veicinot baltu tautu garīgā mantojuma apzināšanos un nepieciešamo prasmju attīstību gūto zināšanu pielietošanā gan ikdienā, gan transpersonālā konsultanta darbā.

Darbosimies radoši – individuāli un grupās. Iepazīsim sevi caur baltu zīmēm, kā arī atklāsim mūsu senču mantojuma pielietojamību un potenciālu darbā ar dažādām klientu/pacientu grupām. Šīs zināšanas Jums palīdzēs kā ikdienā, ģimenes dzīvē, attiecībās un pašizziņas procesā, tā arī profesionālajā sfērā, paplašinot instrumentāriju klāstu un savu pasaules redzējumu.


Darba valoda: Latviešu
Nodarbību norises vieta: Dzirnavu 135, 4. stāvā, Rīgā, Teātra savienības telpās
Laiks: 26. un 27. septembrī: 10:00-19:00 (20 akad. st.)
Pieteikšanās - līdz 24.09.2015.: Sūtiet savs pieteikums uz e-pastu: tiizalktis@gmail.com norādot semināra nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni).

Semināra dalībniekiem tiks izsniegti Tii profesionālās pilnveides sertifikāti.

Maksa par semināru: Pilna maksa: 130,- eiro; LTPPA biedriem: 125,- eiro Rekvizīti pārskaitījumam:
Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”; Reģ. Nr. 40008213880;
Konts:LV84HABA0551037967021
Ja nepieciešama papildus informācija vai rēķins, rakstiet uz tiizalktis@gmail.com.