Menu Toggler

ESĪBAS UN MĪLESTĪBAS PLŪSMA

2016. gada 5.martā
Liene Vēsmiņa

Liene Vēsmiņa

Sertificēta tranpersonālā psihoterapeite EUROTAS, specializējusies ķermeņa psihoterapijā, sistēmiskā pieejā darbā ar personības daļām, kā arī arompsiholoģijā un mākslas terapijā. Studējusi B.Helingera sistēmfenomenoloģisko pieeju, neiroveģetoterapiju un psihoorganisko analīzi. Latvijas Transpersnālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas valdes locekle. 12 gadu darba pieredze psihiatriskā slimnīcā ar depresijas, neirožu un veģetatīvās distonijas pacientiem.


Seminārs paredzēts ikvienam, kas vēlās iegūt mieru, prieku un harmoniju attiecībās ar tuvākajiem un ar sevi pašu.

Mērķis: Atjaunojot saskanīgas attiecības pašam ar sevi un savu iekšējo bērnu, vienlaikus procesā izprotot patieso attiecību sistēmu Dzimtas kokā, mēs veidojam harmoniju, mieru, prieku un labsajūtu savā ikdienā.
Visbiežāk stresu rada ilgstoša situācija, kad dzīvojam „kādam citam” vairāk nekā sev pašam gan glābjoties, gan glābjot, gan dusmojoties, gan vēl daudzu citu iemeslu dēļ. Mēs esam ārpus savas patiesās esības kodola.

Kā atjaunot sākotnējo kopveselumu sevī?
Izprotot un pabeidzot nepabeigtās attiecības, pārrakstot savus vairs nedarbojošos kontraktus, mēs iegūstam brīvību veidot savu dzīvi, īstenojot savus sapņus. Bieži vien apjaušot, kur mūsu uzmanība aizplūst nelietderīgi, pārvietojot uzmanības fokusu un izmainot dažas destruktīvās domformas, mēs iegūstam milzum daudz radošas enerģijas sapņu īstenošanai.

Semināra ieguvumi: Katram dalībniekam būs iespēja apzināt un izpētīt vismaz vienu savas attiecību sistēmas modeli, kuru ir vēlme un vajadzība transformēt. Veidosies izpratne kāda iekšēja programma šo modeli balsta un stiprina un kā to izmainīt. Papildus katrs iegūs praktiski pielietojamas zināšanas, kā izvēlēto modeli harmonizēt un iedzīvināt ikdienā savā turpmākā dzīvē.


Apmācības pamatā – praktiskas metodes un tehnikas, darba rezultātu analīze. Nodarbību norises vieta: Dzirnavu 135, 4. stāvā, Rīgā, Teātra savienības zālē (ieeja no Satekles ielas puses).
Laiks 10:00 - 17:00
Darba valoda: Latviešu
Pieteikšanās līdz 02.03.2016:Sūtiet savs pieteikums uz e-pastu: mara.veselova@gmail.com norādot semināra nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni). Ja jums ir nepieciešams rēķins uz konkrētiem rekvizītiem, lūdzu, norādiet to pieteikumā.

Semināra dalībniekiem tiks izsniegti Tii profesionālās pilnveides sertifikāti.

Maksa par semināru: 45 eiro
Iepriekšēja pieteikšanās un reģistrācija obligāta. Reģistrācijas maksa 15 eiro, kas neierašanās gadījumā netiek atgriezta.
Rekvizīti pārskaitījumam:
Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”; Reģ. Nr. 40008213880;
Konts:LV84HABA0551037967021
Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija vai rēķins, rakstiet uz mara.veselova@gmail.com , tālrunis 26163153 (Māra).