Menu Toggler

IEVADS K.G.JUNGA ANALĪTISKAJĀ PSIHOLOĢIJĀ


Kristīne Ulberga

Ginta Ratniece

MA matemātikā un psiholoģijā. Izglītība psihoterapijā apgū ta Francijas psiho-organiskās analīzes skolā (1993-1998), Lietuvas humānistiskās un eksistenciā lās psiholoģijas institūtā(1996-1999), no 2005. gada Junga analītiskajā psiholoģijā Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrā. 2004. gadā beigusi apmācības programmu eksistenciālās terapijas supervīzijā (240 stundas) Lietuvas humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā. No 2005. gada Eiropas Psihoterapijas asociācijas izdotais Eiropas Sertifikāts psihoterapijā. Strādā privātpraksē no 1994. gada. Kā pasniedzēja un supervizore strādā Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrā un Lietuvas humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā.


Seminārs iepazīstinās ar K.G.Junga analītiskās psiholoģijas pamatjēdzieniem – priekšstatiem par psihes struktūru, tās funkcionēšanu un tipoloģiju, kompleksiem,arhetipiem; problēmu rašanās iemesliem un transformācijas iespējām. Sniegs ieskatu par analītiskās psiholoģijas izmantošanu praksē.

Seminārs paredzēts psihologiem, psihoterapeitiem, psiholoģijas studentiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī visiem interesentiem, kuri vēlas sevi pilnveidot.


Darba valoda: Latviešu
Nodarbību norises vieta: Dzirnavu 135, 4. stāvā, Rīgā, Teātra savienības telpās
Laiks: 24. un 25. oktobrī: 10:00 - 19:20 (20 akad. st.)
Pieteikšanās - līdz 23.10.2015.: Sūtiet savs pieteikums uz e-pastu: tiizalktis@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni).

Semināra dalībniekiem tiks izsniegti Tii profesionālās pilnveides sertifikāti.

Maksa par semināru:
Pilna maksa: 130,-eiro
LTPPA biedriem: 120,-eiro
Rekvizīti pārskaitījumam:
Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”; Reģ. Nr. 40008213880;
Konts:LV84HABA0551037967021
Ja Jums nepieciešama papildus informācja vai rēķins, rakstiet uz tiizalktis@gmail.com.