Menu Toggler

PROCESUĀLĀ TERAPIJA


Kristīne maka

Kristīne Maka

Psiholoģe, lektore. „Strādāju par psihologu kopš 1999.gada, kad pirmais skolotājs, kurš strādāja ar procesuālo tehniku un pārvērtējošo konsultēšanu un kura patiesā mīlestība un beznosacījumu pieņemšana atvēra pasauli un parādīja, ka psiholoģija nav tikai prāta konstrukcijas, bet tas ir kas vairāk – ķermeņa, dvēseles, sapņu, radošuma, dzīvesprieka un tika daudz vēl kā harmonija ar pasauli.” Kristīne Maka


Seminārs paredzēts psihologiem, psihoterapeitiem, psiholoģijas studentiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī visiem interesentiem, kas vēlas sevi pilnveidot.

Procesuāli orientētā psiholoģija jeb procesuālais darbs – diezgan jauns un šobrīd pat diezgan zināms psiholoģijas virziens, kura pamatlicējs 1970-tajos gados bija Arnolds Mindels (Arnold Mindell). Procesuālā darbs akcents galvenokārt ir vērsts uz notikumu plūsmas uztveri – „procesu” un cieņu pret to. Tāpat svarīgākais, kas notiek šai procesā, ir pārliecība, ka pat pati grūtākā problēma sākotnēji jau sevī paredz risinājumu. Procesuālais darbs nozīmē sekošanu dabai. Viss, kas notiek ķermenī, dvēselē, sapņos, attiecībās, cilvēka laukā jeb telpā – pat tas, ko viņš uztver kā problēmu, ir viens no veidiem, kā viņa bezapziņa cenšas paskaidrot, kas tieši viņam ir nepieciešams, lai dzīvotu saskaņā ar sevi un apkārtējiem.
Seminārs iepazīstina ar procesuālās terapijas rašanās vēsturi, pamatprincipiem, terapijas metodēm un sniedz zināšanas par procesuālās pieejas priekšrocībām un saikni ar citiem virzieniem. Psihologiem - sniedz elementāras iemaņas terapijas pielietošanā.


Darba valoda: Latviešu
Nodarbību norises vieta: Dzirnavu 135, 4. stāvā, Rīgā, Teātra savienības telpās
Laiks: 3. un 4. oktobrī: 10:00-19:00 (20 akad. st.)
Pieteikšanās - līdz 1.10.2015.:Sūtiet savs pieteikums uz e-pastu: tiizalktis@gmail.com norādot semināra nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni).

Semināra dalībniekiem tiks izsniegti Tii profesionālās pilnveides sertifikāti.

Maksa par semināru: Pilna maksa: 130,- eiro; LTPPA biedriem: 120,- eiro Rekvizīti pārskaitījumam:
Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”; Reģ. Nr. 40008213880;
Konts:LV84HABA0551037967021
Ja nepieciešama papildus informācija vai rēķins, rakstiet uz tiizalktis@gmail.com.