Menu Toggler

TRANSPERSONĀLĀS PSIHOLOĢIJAS VĒSTURE UN PAMATTEORIJA


Kristīne maka

Vladimirs Maikovs Ph.D (Krievija)

Viens no vadošajiem transpersonālās psiholoģijas aizsācējiem Krievijā un Baltijas valstīs - spilgta, radoša personība, kas visu savu mūžu veltījis transpersonālās psiholoģijas attīstībai, ir daudzu grāmatu un dokumentālu filmu autors, vairāku transpersonālo izglītības programmu un unikālu transpersonālo projektu aizsācējs, Maikovs ir izveidojis un pašlaik vada Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas fakultāti Maskavas Psihoanalīzes Institūtā, ir Krievijas Transpersonālās Asociācijas prezidents, darbojas Eiropas Transpersonālās Asociācijas (EUROTAS) valdē, kā arī aktīvi sadarbojas ar kolēģiem ASV un citās pasaules valstīs.


Programmā:

  • Transpersonālās pieejas un transpersonālās psiholoģijas pirmsākumi
  • Izpratne par cilvēku transpersonālajā pieejā.Ievads transpersonālajā antropoloģijā un personības teorijā, salīdzinājums ar citām personības teorijām psiholoģijā. Dažādu transpersonālo skolu īpatnības.
  • Transpersonālās psiholoģijas un konsultēšanas apmācības principi.Zināšanu nodošanas veidi, transpersonālās apmācības īpatnības.
  • Transpersonālās psiholoģijas attīstība un virzieni.Holotropā paradigma, integrālā pieeja u.c.


Darba valoda: Krievu
Nodarbību norises vieta: Dzirnavu 135, 4. stāvā, Rīgā, Teātra savienības telpās
Laiks: 30. un 31. janvārī: 10:00-19:00 (20 akad. st.)
Pieteikšanās - līdz 27.01.2015.:Sūtiet savs pieteikums uz e-pastu: tiizalktis@gmail.com norādot semināra nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni).

Semināra dalībniekiem tiks izsniegti Tii profesionālās pilnveides sertifikāti.

Maksa par semināru: Pilna maksa: 130,- eiro; LTPPA biedriem: 120,- eiro Rekvizīti pārskaitījumam:
Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”; Reģ. Nr. 40008213880;
Konts:LV84HABA0551037967021
Ja nepieciešama papildus informācija vai rēķins, rakstiet uz tiizalktis@gmail.com.